KATEGORIE STYKAČE SU KONTAKT Nákup (0)

Stykače

Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony. Zařízení s větším výkonem, například motory, jsou napájena přes výkonové stykače.

Princip stykačů

Stykače a relé mají podobnou konstrukci, princip i charakteristické parametry. Když přivedeme napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole. Kotva s pohyblivými kontakty je přitažena. Pohyblivé kontakty se spojí s pevnými kontakty nebo přeruší stávající spojení. U stykačů jsou hlavní proudové kontakty spínací. Pomocné kontakty jsou spínací nebo rozpínací. Výměnou jednotlivých částí, například sady kontaktů nebo cívky, je možno stykač upravit pro jiné napětí nebo vybavit jiným typem kontaktů. Stykače se rozdělují do kategorií podle druhu proudu a použití. Příslušná kategorie musí být na stykači uvedena.

Rozdělení stykačů

Podle použití rozlišujeme stykače na výkonové a pomocné, podle druhu spínaného proudu na stykače pro střídavý proud (AC) a stykače pro stejnosměrný proud (DC). Zařazení do kategorie použití usnadňuje volbu vhodného stykače. Stejnosměrný stykač je rozdílný v cívce, která je navinuta na magnetické jádro (tudíž nemá el. plechy), která má severní a jižní pól. Střídavý stykač má vinutí navinuté na el. plechy tvaru E a I. Při popisu stykače, na schematech i na skutečných stykačích se označují: A1, A2 - svorky ovládací cívky; NO (Normaly Open) pomocné kontakty spínací; NC (Normaly Closed) pomocné kontakty rozpínací.

Stejnosměrné stykače SU

Stykač SU vyrábí Apena (nyní součást společnosti General Electric), jedná se o univerzální stykače pro jog sítí AC a DC.

SU stykače jsou otevřené stykače vybavené elektromagnetickým pohonem s kovací spojkou Lp-5 a obloukovou dutinou s elektromagnetickým výbojem. Stykač SU je vybaven pomocným spínačem ŁP-4. Vzájemné polohování pohonných a kontaktních systémů umožňuje získat minimální montážní plochu a poloha spojovacího bodu propojky v ose hlavního kontaktního otvoru poskytuje celkovou symetrii kinematiky kontaktů, takže je dosažena možnost kombinace normálně otevřeného a normálně uzavřeného kontaktu.

Velikost Proud Hlavní konfigurace kontaktů
  [A] 1z 2z 3z 4z 1r 1z+1r 2z+1r 2z+2r 3z+1r

0

40

SU-010

SU-020

SU-030

SU-040

SU-001

SU-011

SU-021

SU-022

SU-031

1

63

SU-110

SU-120

SU-130

SU-140

SU-101

SU-111

SU-121

SU-122

SU-131

2

100

SU-210

SU-220

SU-230

SU-240

SU-201

SU-211

SU-221

SU-222

SU-231

3

160

SU-310

SU-320

SU-330

SU-340

SU-301

SU-311

SU-321

SU-322

SU-331

4

250

SU-410

SU-420

SU-430

SU-440

SU-401

SU-411

SU-421

SU-422 

SU-431

5

400

SU-510

SU-520

SU-530

 

SU-501

SU-511

 

 

 

6

630

SU-610

SU-620

 

 

SU-601

SU-611

 

 

 

Označení stykačů SU

  • první číslice - aktuální velikost
  • druhá číslice - počet hlavních kontaktů
  • třetí číslice - počet hlavních kontaktů
  • písmeno Tr (pokud je dáno) - trakce